Thế nào là sản phẩm xanh và những lợi ích môi trường

sản phẩm xanh

Nếu người tiêu dùng yêu cầu những sản phẩm thân thiện với môi trường – sản phẩm xanh, chắc chắn thị trường sẽ cung cấp cho họ. Vậy sản phẩm xanh là những sản phẩm nào? Cái gì làm cho một sản phẩm được xem là “xanh”? Người tiêu dùng làm thế nào để biết …

0944.600.001