Hiện Minh Đức Green áp dụng chính sách đổi trả hàng quá dành cho khách hàng như sau

Hàng được phép đổi, trả:

  • Hàng lỗi do nhà sản xuất
  • Hàng giao không đúng với thiết kế, yêu cầu như đã thỏa thuận

Các sản phẩm của Minh Đức Green gửi cho khách hàng sẽ thêm một vài sản phẩm để đền bù cho khách hàng một vài sản phẩm do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển hoặc lỗi của nhà sản xuất