Mang sản phẩm thân thiện với môi trường đến với “Thành phố môi trường”

Với sự xuất hiện của ống hút giấy, ống hút tre, ống hút sậy, ống hút inox, ống hút thủy tinh… đã góp phần thay đổi thói quen và nhận thức của người dân Đà Nẵng trong việc sử dụng ống hút nhựa một lần, gần đây với sự xuất hiện của ống hút giấy …

0944.600.001