Rác thải nhựa là di sản nhục nhã chúng ta để lại cho con cháu

Các nghiên cứu khoa học cho thấy vi nhựa đã tích tụ dưới đáy đại dương từ thập niên 1940. Cứ 15 năm, tốc độ lắng đọng lại tăng gấp đôi. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên Anthropocene, thời đại mà loài người làm thay đổi đáng kể bề mặt và hệ sinh thái Trái …

0944.600.001